| |

Meillä on Avainlippu!

Meille on myönnetty Avainlippu.

Tuotteellamme on Avainlipun käyttöoikeus

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt meille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa valmistetusta tuotteesta. Kaikki Kotipesät eli lemmikkien pesämökit, puuhapaikat ja leikkipaikat, valmistetaan Suomessa.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.

Meille on tärkeää, että lemmikeillä on turvalliset ja asianmukaiset olosuhteet. Laadukkaat ja kestävät Kotipesät® on valmistettu suomalaisesta puusta käsityönä Suomessa. Eettisyys ja ekologisuus ovat arvoja, joita suuri osa lemmikkien omistajistakin arvostaa.

Soile Tulijoki, Kotipesät.

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Mentu kertoo.

Lue lisää Kotipesistä ja meistä tästä: